Przykłady wniosków o dofinansowanie z UE

Fundusze unijne wspierają bardzo różne przedsięwzięcia. Oczywiście muszą one wpisywać się w konkretne programy i działania zaplanowane na dany okres. Aktualna pula pieniędzy ma zostać wydatkowana w latach 2007 -2013.

Aby starać się o dotację konieczne jest napisanie wniosku o dofinansowanie. W zależności od rodzaju projektu wzory wniosków, a także sposób opisywania inwestycji różnią się nieco od siebie. Znaczna część dokumentów aplikujących o pieniądze unijne dotyczy projektów inwestycyjnych. W tym przypadku wnioski składane są przez różnej wielkości przedsiębiorstwa. Starają się w nich udowodnić, że realizacja projektu wpłynie na rozwój firmy, wzrost jej konkurencyjności oraz wzrost produkcji i przychodów. Poza tym ważny jest wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Inwestycje polegają zwykle na rozbudowie przedsiębiorstwa oraz zakupieniu nowoczesnych maszyn i urządzeń. Szczególnie wysoko oceniane są projekty wprowadzające innowacyjne rozwiązania. Chodzi o to, aby firma zakupiła bardzo nowoczesną maszynę lub wprowadziła zupełnie nowy produkt czy usługę. Wiele firm ubiega się też o dotację na projekty badawczo-rozwojowe. Są one związane z nakładami finansowymi na testy i badania konieczne przed wprowadzeniem określonych produktów. Często można starać się też o ich opatentowanie. Poza tym fundusze unijne mogą być przyznawane na informatyzacje firm. Natomiast można też ubiegać się o dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wiele wniosków dotyczy organizacji szkoleń. Dofinansowanie tego rodzaju planów odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poza tym dotacje przyznawane są też na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, projekty wdrażające rozwiązania ekologiczne czy rozwój turystyki.