Projekty finansowane ze środków UE

W latach 2004 – 2006 po raz pierwszy realizowane były w Polsce programy finansowanie z pieniędzy unijnych. Obecnie fundusze strukturalne znów są rozdawane.

Okres wdrażania funduszy unijnych 2007 – 2013 powinien zaowocować wieloma przyszłościowymi, innowacyjnymi inwestycjami. Wsparcie z Unii Europejskiej ma na celu podniesienie poziomu gospodarczego w tych regionach, gdzie nie jest on wystarczająco wysoki. Dotacje dla firm mają pomagać im w stawaniu się bardziej konkurencyjnymi. Dofinansowania dla rolników wspierają modernizację i rozwój gospodarstw rolnych. Wspierane są też projekty ekologiczne wpływające na poprawę stanu środowiska czy projekty polegające na organizacji szkoleń wpływających na sytuację na rynku pracy.

Aby wdrażane przedsięwzięcia rzeczywiście przyczyniały się do poprawy ogólnej sytuacji w poszczególnych regionach i w całym kraju, oceniając projekty komisja kieruje się ściśle określonymi wytycznymi. Są one dobrze przemyślane i konkretne. Dofinansowania unijne otrzymują pomysły, które wpisują się w cele polityki strukturalnej Wspólnoty Europejskiej. Oczywiście muszą być też dobrze i rzeczowo opisane. Trzeba zawsze pamiętać, że opis oraz  założenia finansowe podane w biznes planie muszą być zgodne z realnymi możliwościami wnioskodawcy. W razie przyznania dofinansowania projekt musi być zrealizowany dokładnie w taki sposób, jak to zostało opisane we wniosku o dotację.  Poza tym po wykorzystaniu unijnych pieniędzy konieczne będzie złożenie dokumentacji rozliczeniowej wraz ze wszystkimi fakturami, rachunkami i umowami. Jakiekolwiek uchybienie będzie podstawą do składania wyjaśnień, a może nawet grozić cofnięciem dotacji. Wszystko powinno odbywać się więc w sposób dokładny i precyzyjny.