Jak dostać kredyt z Unii Europejskiej?

Żeby otrzymać wsparcie finansowe z UE, które pozwoli na realizację większego przedsięwzięcia nie wystarczy napisać wniosku o dofinansowanie. Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się w założenia którego z programów unijnych projekt najlepiej się wpisuje, a następnie zapoznać dobrze z jego wytycznymi.

Każdy wnioskodawca musi spełnić wszelkie wymogi dotyczące danego programu i działania. Bez tego nawet najlepszy projekt niestety nie będzie miał szansy na dotację unijną. Jedną z istotnych rzeczy, które trzeba wykazać w dokumentacji aplikacyjnej jest zdolność do sfinansowania projektu do czasu otrzymania wsparcia. Dotacje unijne są bowiem wypłacane w formie refundacji. Jednym ze sposobów zapewnienia wystarczających środków jest zaciągnięcie kredytu. Trzeba jednak pamiętać, że właściwie zawsze jednym z wymogów jest także określony wkład własny.

Wiele banków bez problemu udziela kredyty, które są później spłacane z dotacji. Są to kredyty pomostowe. Na pewno korzystnym rozwiązaniem zarówno dla wnioskodawcy, jak i dla banku jest odczekanie z decyzją o uruchomieniu kredytu aż do momentu kiedy będzie wiadomo czy dofinansowanie unijne zostało przyznane. Oczywiście jeżeli kredyt zostanie uwzględniony na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu musi on zostać wykorzystany zgodnie z opisanymi celami. Dość ważne jest też wybranie banku oraz  rozpoczęcie współpracy z nim już na etapie tworzenia dokumentacji wnioskowej. Trzeba w niej bowiem uwzględnić konkretne dane, takie jak dokładna wysokość kredytu,  wysokość rat, planowany termin spłaty itp. Bardzo często jednym z wymaganych do wniosku załączników jest promesa kredytowa, która potwierdza że rzeczywiście nie powinno zabraknąć środków na realizację projektu, a bank uznał że wnioskodawca ma wystarczająca zdolność kredytową.