Doradztwo w sprawie wniosków unijnych

Firmy zajmujące się pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej, oprócz sporządzania wniosków o dofinansowanie oferują też zwykle pełen pakiet usług doradczych związanych z realizacją projektów.

Zwykle zaczyna się tak, że przedsiębiorca czy rolnik ma pomysł na inwestycję i chce starać się o dofinansowanie z UE. Okazuje się, że w tym celu trzeba napisać wniosek o dotację, a do niego dołączy także biznes plan i różne inne załączniki. Poza tym nie dość że są różne programy unijne, to jeszcze w ramach każdego z nich jest kilka działań. Skąd wiadomo, które najlepiej wybrać? No i jak przebrnąć przez wytyczne do nich wszystkich? Chyba najprościej udać się po prostu do odpowiedniej firmy konsultingowej.

Większość tego typu firm zatrudnia nie tylko osoby piszące wnioski, ale także prawników i ekonomistów. Wspólnie analizują oni pomysł na projekt oraz sytuację firmy. Ostatecznie chodzi o to aby udzielić pełnej i kompetentnej informacji. W związku z tym usługa zawiera nie tylko poradę w ramach jakiego działania składać wniosek, ale także obejmuje doradztwo gospodarcze i prawne. Tak naprawdę aby wniosek został oceniony pozytywnie projekt musi spełniać wszystkie kryteria będące wymogiem w ramach danego programu i działania. Pracownicy firm konsultingowych mają z nimi do czynienia na co dzień, dlatego można polegać na ich opinii i radzie. W przypadku jeśli powierzy się takiej firmie sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej można spodziewać się od niej zaangażowania i pomocy aż do momentu wypłacenia dotacji. Jest to na pewno dobre rozwiązanie, ponieważ każde uchybienie czy niedopatrzenie wiąże się z ryzykiem utraty dofinansowania.